Alt Text

Huisregels 

Bezoekers Dierens Kade Festival 

• Op het Festival is de Nederlandse wetgeving van kracht; 
• Het betreden van het evenemententerrein is geheel voor eigen risico. De organisatie en/of haar medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade; 
• Iedere bezoeker dient zicht te kunnen legitimeren met een origineel legitimatiebewijs, dit mag zijn een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. Kopieën worden niet geaccepteerd; 
• Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kunt u worden gefouilleerd; 
• Kleding voorzien van discriminerende, racistische en/of aanstootgevende teksten en/of afbeeldingen is verboden; 
• Het is verboden de volgende zaken het festivalterrein mee op te nemen: Etenswaren, glaswerk, plastic flessen, blik, drugs, vuurwerk, (vuur)wapens, gevaarlijke voorwerpen en professionele foto-, film- en andere opnameapparatuur; 
• Ongewenste intimiteiten, racisme en discriminatie zijn niet geoorloofd. Hierop volgt uitzetting door de beveiligingsdienst en/of een aanhouding met aangifte bij de politie; 
• Er wordt geen alcohol geschonken aan personen onder de 18 jaar. Tevens kan er een alcohol test afgenomen worden, waarbij bij een positieve uitslag de toegang ontzegd kan worden; 
• Het is niet toegestaan om alcoholhoudende drank te kopen voor jongeren onder de 18 jaar of om alcoholhoudende drank aan hen door te geven; • Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kunt u worden gefouilleerd; 
• Het ten gelden maken van materiaal/goederen/media/enz., verkregen tijdens ons evenement is niet toegestaan; 
• Het verspreiden van folders, flyers en/of handelen in goederen is niet toegestaan op het gehele terrein, dus ook niet op de parkeerplaats; 
• Drugs zijn niet toegestaan. Mocht zijn/haar gedrag daartoe aanleiding geven, dient de bezoeker of deelnemer toestemming te geven voor een drugstest. Als er drugsgebruik geconstateerd wordt, kan de persoon in kwestie van het terrein worden verwijderd. Indien de betreffende persoon geen toestemming geeft voor drugstest kan de organisatie besluiten deze persoon van het terrein te verwijderen; 
• Bij agressie / gewelddadigheid / hinderlijk gedrag wordt de toegang ontzegd; • Overtreders van de huisregels zullen onherroepelijk door de beveiliging van het terrein worden verwijderd; 
• Bij het niet naleven van onze huisregels wordt u de toegang ontzegd en volgt een lokaalverbod van een of meerdere jaren; 
• Op het Dierens Kade Festival kunnen foto's of opnamen gemaakt worden ten behoeve van reportages, website, promotiedoeleinden e.d. Door op het Kade Festival aanwezig te zijn geeft de bezoeker toestemming aan de organisatie deze opnames voor deze doeleinden te gebruiken.